Kompetens och erfarenhet

Lång yrkeserfarenhet som betongarbetare (1973- 98) vid Skanska med goda referenser
Alla förekommande betongarbeten inklusive stålslipade betonggolv.

Yrkesbevis

 • Vidareutbildad på YTH i 3 terminer 98-99
  Med bl a godkända tentamen för: Betongkonstruktioner utförandeklass II – Kvalitetskurs N – Matematik B och C – Betyg och CV på begäran, bl a YTH – Arbetsledare/Platschef vid GBA och sen Skanska 00- 03
 • I nov 03 gått kursen Bygg- & Kontrollteknik för småhus
 • Från slutet av april 04 – Arbetsledning och yrkesarbete vid stambyten åt Skälsätra Bygg & Design AB
 • Armering och platsgjutning åt HUBO-Bygg AB av grund och väggar för prefab
 • Armering och gjutning grundplatta mm åt Gnistans Bygg AB
 • Armering och gjutning 2 stycken innergårdsbjälklag i Stockholm åt H. Aronsson Bygg AB
 • Armering och gjutning av flera stommar åt Stockholms Formbyggare AB vid deras Stomentreprenader
 • Armering och gjutning under kortare tider åt Stålkula Bygg & Anläggning AB vid Ny Kaj och Stålglättade betongplattor
 • Uppdrag åt privatpersoner som bl a avjämning inklusive falläggningar, betongplattor, betongtrappor, armering, murning, putsning, värmegolv, enklare grundförstärkningar och lite snickarjobb mm.

Flyttade nov 06 från Tyresö till Västerhaninge 2007 till 2008 arbetat som anställd på JM. På 2 st olika bostadsprojekt, med armering samt gjutning av grundplatta, valv och väggar.

2007 till 2008 även haft några mindre privatprojekt Från 2009 till 2014 haft några uppdrag åt privatpersoner med mindre grundförstärkningar. – Gjutit några grunder och utfört murning och putsning av källarmurar av Leca.

2013-14 som UE åt Byggkvalité AB, varit med på renovering (där butiken hölls öppen under hela projektet), tillbyggnad på ICA-Älvsjö Svartösavägen – Gjutning av ny grund och valv mm.

2014 och framåt utfört lite blandat betong- och armeringsarbeten åt Stålkula Bygg & Anläggning AB samt Stockholms Formbyggare AB – vid deras projekt med Kajer, Betonggrunder för flervåningshus, Parkeringshus osv.

2019 och framåt ett antal mindre projekt och åt privatpersoner.