Putsning av trappväggar steg 1 och 2 Är innan finputsning