Referenser

Referenser företagsprojekt
– Stockholms Formbyggare AB – Micke Rågmo 070-777 68 06
–  Hollgrens RÖR 070-229 37 84
– H. Aronsson Byggnads AB – Tomas Persson 08-505 77 02
– HUBO Bygg AB – Weine Nilsson 073-981 01 31
– Gnistans Bygg AB – Janne Utriainen 070-927 98 92
– Stambyten: Skälsätra Bygg & Design AB – Staffan Westlund 070-995 27 10

Referenser från anställning
– Yrkesarbeten och arbetsledning:
Skanska – Thomas Persson 070-674 15 40 och Hans Hellron 08-504 360 85

Referenser privatprojekt
– Grund, puts- och grundmursarbeten: Kristoffer Svedulf 073-648 86 94
Richard Saxby 070-749 18 20, Staffan Gripenfors 070-777 14 77
– Grundplatta: Thomas Eyre 070-344 60 00,
Joakim Larén 070-228 10 40, Eddy Hemström 08-500 40 518
– Källargolv Lars Bengtsson 070-884 54 74
– Terrass: Claes Tjäder 070-248 78 91
– Grundarbeten + åtgärd sättningar samt betongtrappa: Stefan Rune 070-486 93 59
– Putslagning, golvspackling inkl elvärmegolv: Johan Markstedt 070-395 25 28
Lars Andersson 070-298 48 52 (här även putsning utvändigt av Lecavägg)
– Stålslipade värmegolv (vatten) med ingjutning av slingor inklusive fall till 3 brunnar:
Göran Wrene 070-671 91 02

Kjell Åström 070-632 67 50 Renovering & förstärkning av verandagolv i betong.