Våra Tjänster

är de byggnadsarbeten som utförs med materialet betong inklusive eventuell armeringen av den. Krav, funktion  och vilka miljöpåfrestningar osv på den byggdel av betong som ska utföras, avgör vilken betong man kan  använda. Det finns många recept för färdigblandad från fabrik eller i säck.

Något som påverkar utförandet är vilka  täckskikt som krävs för att inte armeringen ska börja rosta. Om betongarbete utförs under vintern är det viktigt att  se till att betongen kan härda, ofta behövs uppvärmning/täckning. Gjutmetod påverkas av hur man kan få  betongen på plats. Ränna eventuellt med kärra, Minipump och smalslang, Betongpump eventuellt med tjock  skarvslang, Kran och bask.

Oftast ska betongen vibreras, det finns det olika valv/väggstavar för med olika  dimensioner. För att få rätt nivå på” plattor” används laser, raka och vibrator/ För att få betongen” plan”används  sen “sloda”/ Om man vill ha en viss yta så behandlas betongen under härdningen med maskin/handverktyg, först  blir den brädriven, vill man ha den blankare och hårdare så stålglättar man.

Detta kan ofta innebära övertid.  Betongen behöver skyddas mot uttorkning/hållas fuktig, när den är färdigbehandlad för att kunna uppnå förväntad  hållfasthet och inte spricka.

För mer information om kompetens och erfarenhet läs här.

Armering används för att öka betongkonstruktionens hållfasthet. Betong är runt 10 gr sämre på att ta upp dragkrafter än tryck. Det innebär att med långa spännvidder mellan upplag eller stora punktlaster, behövs kraftigare armering, oftast omsluts dessa järn av en bygel runt för att fixera/fördela krafterna mellan armeringsstängerna och betongen.

Armeringsnät används för att fördela tryckkrafter, men även för att motverka dragkrafter vid mindre belastningar, ett tryck på ett ställe skapar oftast en dragbelastning på ett annat ställe. När betong härdar motverkar det sprickbildning i nätet.

För mer information om kompetens och erfarenhet läs här.

afdb152b-5f52-4cb9-8400-d24015e724c0_LARGE[1]

Det finns en rad olika grunder som krypgrund, källare och platta på mark. Vid platta på mark gjuts en betongplatta på underliggande isolering oftast av cellplast. Isoleringen fungerar då som en fuktspärr mellan mark och betong. Cellplast används ofta även vid de andra grundläggningarna då man gjuter på mark.

För mer information om kompetens och erfarenhet läs här.

e3292fb1-84da-4792-9873-5899ab9445fd_LARGE[1]